Foto: MarcoIlluminati - OECD

Op 14 en 15 november komt de Handelsagenda aan de orde in de AO’s Begrotingsonderzoek BuHa-OS 2019 en Handel.

Foto: MarcoIlluminati - OECD

Het MVO Platform is positief over het opnemen van de begrotingsindicator ‘het aandeel grote bedrijven dat de OESO-richtlijnen onderschrijft’ in de Handelsagenda en over de herbevestiging van het beleidsdoel dat in 2023 dit aandeel 90 procent moet zijn. Er is echter meer helderheid nodig over het uitwerken van dit doel en de wijze waarop de overheid het wil behalen en monitoren:

  • Welke bedrijven vallen onder deze doelstelling? Voor een effectief MVO-beleid is het noodzakelijk dat een grote groep bedrijven de OESO-richtlijnen naleeft.
  • Wat is de definitie van ‘onderschrijven’? Onderschrijven alleen is onvoldoende en dient daarom gedefinieerd te worden als ‘naleving’ van de OESO-richtlijnen.
  • Hoe wordt deze doelstelling gemonitord en gemeten? Een onafhankelijk monitoringsorgaan zou de geloofwaardigheid van het beleid ten goede komen.
  • Welke aanvullende maatregelen gaat de overheid nemen om de flinke uitdaging van 90 procent in 2023 te behalen?