Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zou bij uitstek het ministerie moeten zijn waar MVO wordt gestimuleerd, onder meer door het stellen van voorwaarden bij de vele subsidies die naar het bedrijfsleven gaan. Het MVO Platform constateert dat MVO slechts beperkt een rol speelt binnen enkele beleidsonderwerpen van dit ministerie en dat het vaak beperkt blijft tot “groene” onderwerpen. Er wordt nauwelijks gerefereerd aan de OESO-richtlijnen en de UNGP’s en dat terwijl dat, ook in het kabinetsbeleid, dé standaarden zouden moeten zijn voor MVO.