Binnenkort spreekt uw Kamer in het kader van de begrotingsbehandeling over economisch beleid en
innovatie (week 44). Het Kabinet presenteerde onlangs twee beleidsbrieven1 over steun aan het
Nederlandse bedrijfsleven. Het is een gemiste kans dat hierin geen (MVO-) voorwaarden gesteld
worden. Vrijblijvendheid t.a.v. MVO lijkt het geval als we lezen: “bedrijven kunnen zich profileren met
actief beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen”2