Reactie op de beleidsbrief Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont. Het MVO Platform is positief over het feit dat uit deze brief erkenning spreekt voor problemen in de keten, maar zet kanttekeningen bij onder meer de (achterhaalde) definitie van MVO en tegenstrijdigheden in de verwachtingen die overheid naar bedrijven communiceert.