Nederland heeft de totstandkoming van de UN Guiding Principle for Business and Human Rights (UNGP) ondersteund. Een Nationaal Actieplan is toegezegd om de UNGP te gaan implementeren. Het wordt tijd dat dat actieplan er komt en aandacht besteed aan de drie pijlers van de UNGP: de “duty to protect” van staten, de “responsibility to respect” door bedrijven en “access to remedy” voor slachtoffers van bedrijfsgerelateerde schendingen.