Voorbereidend op het Algemeen Overleg over duurzaamheid van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur & Milieu op 10 februari 2011stuurde het MVO Platform een brief met daarin haar inbreng op het agendapunt duurzaam inkopen.