Brief MVO Platform voor AO IMVO 31 mei

Het MVO Platform geeft haar visie op de voortgang van het MVO-beleid. Deze brief gaat in op het volgende:

Brief MVO Platform voor AO IMVO 31 mei
  • De wijze waarop het Nederlandse beleid belangrijke internationale MVO-normen in de praktijk brengt.
  • Het IMVO-convenantenbeleid.
  • Een aantal andere onderwerpen, zoals mededinging, Europees MVO-beleid en MVO in economische missies.