Door MVO-voorwaarden te stellen aan overheidssteun voor bedrijven, kan de Nederlandse overheid duidelijk maken welke verwachtingen ze heeft van het Nederlandse bedrijfsleven. Bij het Dutch Good Growth Fund wordt de nadere invulling van deze voorwaarden bij de uitvoeringsinstantie neergelegd, net zoals bij andere vormen van overheidssteun. Het MVO Platform is van mening dat alle overheidssteun gebonden moet zijn aan eenzelfde set criteria, en meer eenduidigheid.