Veel maatschappelijke organisaties hebben de afgelopen anderhalf jaar intensief bijgedragen aan de totstandkoming van IMVO-convenanten. Vanuit deze betrokkenheid constateren we dat de voortgang gering is: vooralsnog liggen er twee convenanten die beide nog niet zijn ondertekend.1 Bij enkele sectoren is soms al lange tijd - sprake van een voorbereidend stadium, bij anderen gebeurt niets. In de bijlage treft u ons oordeel per sector over de voortgang.