Het MVO Platform gaat in op drie onderwerpen:
  1. Het resultaat van het MVO-beleid in de afgelopen kabinetsperiode. Uit recent onderzoek blijkt dat de hoofddoelstelling van het MVO-beleid bij lange na niet gehaald is. Dit zou aanleiding moeten zijn tot aanscherping van het beleid.
  2. De voortgang en de uitvoering van de IMVO-convenanten. De balans wordt opgemaakt van de voortgang; een gemengd beeld. Daarnaast is vooral van belang dat convenanten die getekend zijn ook daadwerkerlijk tot impact gaan leiden.
  3. MVO-beleid op Europees niveau. Europees lijkt er van MVO-beleid geen sprake meer. En dat terwijl Nederland het tijdens het voorzitterschap stevig op de agenda zette en consensus wist te bereiken over nieuwe voornemens. Het uitvoeren ervan vraagt meer aandacht.