Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Flickr (bewerkt)

Op 24 april vindt het AO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering plaats. Het MVO Platform signaleert dat het ministerie van Buitenlandse Zaken duidelijke MVO-voorwaarden stelt voor het internationale bedrijfsleveninstrumentarium. Bij de instrumenten vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) worden echter kansen gemist. Het MVO Platform doet suggesties om deze tweespalt te dichten: ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dient voor de financiering van het bedrijfsleven MVO-voorwaarden te stellen. Deze MVO-voorwaarden moeten zich naast concrete eisen op projectniveau ook richten op de naleving van de OESO-richtlijnen over de gehele bedrijfsvoering. De overheid dient daarnaast duidelijk te maken op welke manier zij de naleving van de OESO-richtlijnen door bedrijven toetst.

Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Flickr (bewerkt)