Conferentie Bedrijfsleven en Mensenrechten

Het MVO Platform en andere maatschappelijke organisaties organiseren samen met de Nederlandse overheid een conferentie over bedrijfsleven en mensenrechten met de titel ‘EU roadmap to business and human rights’. De conferentie - op 11 mei 2016 - vindt plaats in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie.

Conferentie Bedrijfsleven en Mensenrechten

Het voorzitterschap valt samen met het vijf jarig bestaan van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Nederland en de EU hebben deze richtlijnen steeds gesteund, maar de uitvoering ervan kent nog veel uitdagingen. Tijdens de conferentie wordt belicht welke stappen de EU en lidstaten verder moeten zetten in hun beleid rond bedrijfsleven en mensenrechten. 

Lees verder op de website van de conferentie.