De rol van stakeholders bij MVO-convenanten zou vanzelfsprekend moeten zijn. In de praktijk blijken er echter veel vragen te zijn: Wie zijn die stakeholders? Hoe hen te betrekken? Hoeveel inzet en commitment kan van hen verwacht worden?

In onderstaande ‘bijsluiter’ leest u meer over de visie van MVO Platform op de rol van maatschappelijke organisaties en direct benadeelden bij MVO-convenanten.

lees meer minder
publication cover - De rol van stakeholders bij MVO-convenanten