Buiten de vakbonden en maatschappelijke organisaties om wil de Europese Commissie samen met het bedrijfsleven een visie ontwikkelen op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze staat in schril contrast met de bestaande visie van het Multi-Stakeholder Forum waarin een integratie van sociale en milieunormen in de implementatie van bedrijfsactiviteiten wordt beoogd.

Via haar Europese netwerk kreeg het MVO Platform een kopie in handen van het voorstel dat anderhalf jaar na het Europese Multi-Stakeholder Forum over MVO uitkomt en naar verwachting op 22 maart wordt aangenomen.

In het voorstel wordt gesproken over een te vormen open Europese Alliantie. Deze alliantie moet nieuwe en bestaande MVO-initiatieven stimuleren, die het concurrentievermogen en de duurzaamheid van bedrijven en de markteconomie ten goede komen. Bedrijven worden echter niet verplicht resultaten van deze initiatieven te rapporteren. MVO is hiermee verworden tot een instrument om economische groei te bewerkstelligen in plaats van een antwoord op kwesties als aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en duurzaamheid.

De visie van de Europese Unie op MVO, zoals die naar voren komt in het gelekte document, staat in schril contrast met die van het Multi-Stakeholder Forum over MVO, waarin onder andere gepleit werd voor een integratie van sociale en milieunormen in de implementatie van bedrijfsactiviteiten.

De verschraling van het begrip MVO komt uit de koker van Günter Verheugen, EU Commissaris voor Ondernemingen en Industrie, die met dit nieuwe plan de EU een totaal andere weg in laat slaan. Verheugen: “Oorspronkelijk zagen de plannen van de Commissie er heel anders uit. Het verantwoordelijke departement wilde zogenaamde ‘naming-and-shaming’ lijsten [van bedrijven] publiceren en een monitoring systeem opzetten voor de implementatie van MVO-normen. Ik moest dit enthousiasme voor nieuwe regelgeving een halt toeroepen.”

“Verheugen heeft het MVO-beleid gekaapt naar zijn werkgelegenheidsagenda. Dit EU-voorstel gaat niet over het verminderen van de impact van bedrijven op het milieu en sociale omstandigheden, maar over hoe bedrijven meer concurrerend en winstgevend kunnen worden.” aldus Paul de Clerck van Friends of the Earth Europe.

“Voor de totstandkoming van dit nieuwe beleid heeft Verheugen in het geheim bijeenkomsten met bedrijven georganiseerd, waar andere betrokken partijen als vakbonden en maatschappelijke organisaties van werden uitgesloten. Hiermee gooit Verheugen in feite alle tijd, geld en moeite die in het Multi-Stakeholder Forum zijn gestoken om tot een consensus tussen alle betrokken partijen te komen, overboord.” stelt Joris Oldenziel van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO).

Als dit voorstel wordt aangenomen betekent dat een grote tegenslag voor de betrokken maatschappelijke organisaties. In het nieuwe EU-voorstel wordt voorbijgegaan aan veel van de aanbevelingen waar zij zich hard voor hebben gemaakt, zoals ketenaansprakelijkheid, verplichte rapportage en onafhankelijke verificatie.