De door de Europese Commissie te vormen Europese alliantie moet nieuwe en bestaande MVO-initiatieven stimuleren die het concurrentievermogen en de duurzaamheid van bedrijven en de markteconomie ten goede komen, maar hiermee verschuift het beperken van negatieve effecten van bedrijfsactiviteiten op de samenleving en het milieu hiermee naar de achtergrond.

NGO’s betreuren het feit dat het beperken van negatieve effecten van bedrijfsactiviteiten op de samenleving en het milieu hiermee naar de achtergrond verschuift. Stakeholders als vakbonden en andere maatschappelijke organisaties zijn niet geconsulteerd tijdens de voorbereiding van het document.

Het MVO Platform had voor de publicatie een kopie van het voorstel in handen gekregen via haar Europese netwerk en publiceerde een persbericht. Ook de Europese MVO coalitie verstuurde een persbericht, dit leidde tot een artikel in de Financial Times.