Op aandringen van de Tweede Kamer zijn de uitvoeringsorganen van financieringsinstrumenten opgeroepen om te laten zien hoe zij MVO voorwaarden stellen aan begunstigde bedrijven. Het beleid rond deze voorwaarden is opgetekend in ‘IMVO kaders’. Het MVO Platform beoordeelt de tot dan toe gepubliceerde IMVO-kaders en geeft aanbevelingen voor verbeteringen.