Kabinet moet belemmeringen MVO aanpakken

Het MVO Platform is samen met Natuur & Milieu, MVO Nederland, de Groene Zaak, VNO-NCW en MKB-Nederland initiatiefnemer voor een oproep aan Minister Kamp om belemmeringen weg te nemen voor afspraken over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen tussen bedrijven (en met maatschappelijke organisaties).

Kabinet moet belemmeringen MVO aanpakken

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zegt in een aantal gevallen dat er sprake is van kartelvorming, waardoor afspraken over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen naar de prullenbak moeten. Bijvoorbeeld bij diervriendelijker kippenvlees (“Kip van morgen”)  en ketentransparantie in de steenkoolketen.

Een ongebruikelijke, brede coalitie van mede ondertekenaars roept het kabinet op tot een fundamentele herbezinning om duurzaamheidsafspraken voldoende ruimte te geven.