In een brief aan de Kamerleden heeft het MVO Platform gereageerd op het nieuwe bedrijvenbeleid 'Naar de Top', dat op 4 februari 2011 werd gepresenteerd door het kabinet. In het beleid ontbreekt een verwijzing naar maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het MVO Platform pleit voor een koppeling met bestaand beleid en bestaande verplichtingen voor bedrijven die steun ontvangen van de overheid. Bedrijven die overheidssteun ontvangen zouden, ook in het nieuwe bedrijfslevenbeleid de OESO richtlijnen moeten naleven, de mensenrechten actief moeten respecteren en transparant moeten zijn over hun productieketen.

Dat het MVO Platform niet de enige is die MVO mist in het regeringsbeleid bleek uit Kamervragen die door Ad Koppejan en Gerda Verburg van het CDA zijn gesteld. Zij vragen zich onder andere af welke beleidsstukken sinds het aantreden van het nieuwe kabinet specifiek aandacht besteden aan MVO.

Op 31 maart bespreekt de Kamer het bedrijfslevenbeleid.