Overheid moet bedrijven wijzen op noodzaak due diligenceFoto: COONAPIP

Op 16 juni sprak het MVO Platform in de Tweede Kamer over MVO-voorwaarden waaraan bedrijven moeten voldoen voor het ontvangen van overheidssteun.

Overheid moet bedrijven wijzen op noodzaak due diligenceFoto: COONAPIP

Dit in het kader van de Coherentiemonitor 2015 van Partos.

Bij de naleving van MVO-voorwaarden gaat veel niet goed. In het beleid wordt te veel uitgegaan van vertrouwen. Het gaat geregeld fout en dan komen schendingen aan het licht waarbij bedrijven zijn betrokken die met steun van de Nederlandse overheid in het buitenland opereren.

OESO-richtlijnen

Eén van de problemen bij de MVO-voorwaarden is de veronderstelling dat bedrijven zelf weten wat ‘voldoen aan de OESO-richtlijnen’ betekent. Terwijl het alleen op basis van deze richtlijnen nog geenzins duidelijk is welke onderdelen van de OESO-richtlijnen harde voorwaarden zijn, en welke ‘ontwikkelpunten’.

Due diligence

Waar het in ieder geval aan schort, zo meent het MVO Platform, is bedrijven wijzen op de noodzaak tot due diligence:  actief nagaan of zich in de keten (risico’s op) schendingen voordoen en deze voorkomen of repareren, én hierover communiceren.

Meer weten?

  • Download onderaan deze pagina de schriftelijke inbreng van het MVO Platform aan de Kamerleden.
  • Lees het verslag door Vice Versa van het gesprek in de Tweede Kamer.