Op 4 februari 2011 presenteerde het kabinet het nieuwe bedrijvenbeleid 'Naar de Top'. In het beleid is echter geen enkele verwijzing naar maatschappelijk verantwoord ondernemen opgenomen. Voorafgaand aan het AO van 17 maart, waar de commissie EL&I het bedrijvenbeleid bespreekt, stuurde het MVO Platform een brief aan de Kamerleden. In deze brief dringt het MVO Platform erop aan ook ambities en maatregelen op het terrein van MVO in dit nieuwe bedrijvenbeleid op te nemen.