Mededingingsregels nog steeds belemmering voor MVOFoto: Roel Wijnants, Flickr Creative Commons

Tijdens de Ronde Tafel in de Tweede Kamer op 4 juni 2015 is het MVO Platform ingegaan op de spanning tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en uitspraken van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Mededingingsregels nog steeds belemmering voor MVOFoto: Roel Wijnants, Flickr Creative Commons

Het overheidsbeleid vraagt van bedrijven om MVO-normen na te leven en daartoe samenwerking aan te gaan. Tegelijkertijd moeten bedrijven binnen de regels van mededingingswetgeving blijven. Dit zijn tegenstrijdige signalen. Lees meer in bijgaand memo.