Tweede IMVO convenant ondertekend

Op 28 oktober werd het IMVO convenant in de bancaire sector afgesloten. Hiermee wordt invulling gegeven aan de verantwoordelijkheid die banken en hun zakenrelaties hebben om mensenrechten te respecteren en zich in te zetten voor genoegdoening van slachtoffers.

Tweede IMVO convenant ondertekend

Amnesty Internationaal, PAX, Oxfam Novib, CNV en FNV ondertekende, samen met de Nederlandse Vereniging van Banken en de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën, het IMVO convenant in de bancaire sector. Daarnaast committeerden dertien Nederlandse banken zich aan de gemaakte afspraken, waaronder ABN AMRO, ING, Rabobank en FMO.

Voorzitter Jacqueline Cramer noemde de ondertekening van het convenant het begin van een nieuwe periode in de strijd tegen mensenrechtenschendingen. Minister Ploumen loofde het verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid van de banken die het convenant ondertekenden.

De maatschappelijke organisaties die het convenant hebben ondertekend, verwachten dat op basis van het convenant concrete stappen gezet kunnen worden om mensenrechtenschendingen tegen te gaan. Zo zijn er voor de komende drie jaar onder andere afspraken gemaakt over mensenrechten due diligence, Free Prior and Informed Consent en transparantie. Er wordt aandacht besteed aan het voorkomen van mensenrechtenschendingen en aan compensatie van slachtoffers. Daarnaast zullen de partijen gezamenlijk tools ontwikkelen ter ondersteuning aan het due diligence proces en worden waardeketens in kaart gebracht in de sectoren palmolie, cacao en goud. Ook is de intentie uitgesproken om, naast afspraken over mensenrechten, in de toekomst additionele afspraken te maken over andere onderwerpen uit de OESO richtlijnen.

Toch werd ook benadrukt dat dit convenant nog maar het begin is en dat er een brede mentaliteitsverandering nodig is in de hele sector. Wel is er nu een platform, waar mensenrechtenschendingen besproken en aangepakt kunnen worden. 

Lees hier meer over het IMVO convenant in de bancaire sector: