Tweede Kamer vraagt toezicht op MVOFoto: Ministerie van Buitenlandse Zaken

De geringe voortgang bij het afsluiten van ‘IMVO convenanten’ was het hoofdonderwerp van een Kamerdebat over IMVO op 3 december. Veel Kamerleden uitten hun zorgen daarover.

Tweede Kamer vraagt toezicht op MVOFoto: Ministerie van Buitenlandse Zaken

De VVD zag als enige partij geen noodzaak tot nadere maatregelen; de woordvoerder op dit dossier, Teeven, had er alle vertrouwen in dat in het huidige tempo de minister haar doelen gaat halen.

Boetes voor bedrijven

De meeste andere partijen dachten daar anders over; er is op dit moment nog geen enkel convenant afgesloten; vriendelijke aansporingen blijken niet afdoende. Zowel PvdA, SP als ChristenUnie voelen veel voor het instellen van een vorm van toezicht, op de convenanten als die er komen,  maar vooral op de risicosectoren in het algemeen. Juist waar schendingen zijn, onwil is en vriendelijk aansporen niet helpt, moeten bedrijven tot de orde geroepen kunnen worden als blijkt dat zij schendingen in hun keten niet voldoende aanpakken. Ook boetes moeten mogelijk worden, stelden Voordewind (CU) en Vos (PvdA).

Wie gaat toezicht houden?

Hoe het toezicht te beleggen is minder duidelijk. Zowel het Nationale Contact Punt (NCP), het College voor de Rechten van de Mens als een nieuwe taak voor bestaande toezichthouders werden als opties genoemd.

Minister Ploumen beloofde om opties voor toezicht te gaan bekijken en die informatie toe te voegen aan de reactie op het onderzoek over zorgplicht dat in het eerste kwartaal van volgend jaar wordt afgerond. De VVD eiste dat de Kamer eerst geinformeerd wordt als de minister overweegt om van een “overlegmodel” over te stappen op een “directief model”.

‘Starre houding’

Intussen leek de Minister zelf ook minder vertrouwen te hebben in de goede afloop. Ze wees erop dat het gestelde doel “10 convenanten in 2016” een advies van de SER is. De planning werd aangeduid als het “SER timeframe”. Ook werd de faciliterende rol bij de SER neergelegd. Dit is een ander framing dan we eerder hoorden: toen nam de Minister het SER-advies over waarmee het – zou je toch denken –  haar éigen beleid is geworden.

Het CDA nam een aparte positie in. Mulder (CDA) uitte ook zorg over de geringe voortgang bij de convenanten, maar stelde dat dat aan maatschappelijke organisaties ligt. Zij zouden met een ‘starre houding’ de bedrijven verhinderen tot convenanten te komen. Het MVO Platform is erg benieuwd op welke ‘starre’ organisaties Mulder doelde die het klaarspelen om bedrijven juist van MVO beleid af te houden. Het MVO Platform heeft haar uitgenodigd voor een gesprek.

Naast de IMVO-convenanten kwam ook een recente brief over conflictminderalen aan bod. In die brief gaf de Minister een onjuiste weergave van de feiten en de laatste ontwikkelingen in de EU. Zij zag zich genoodzaakt om een nieuwe brief te beloven.