Foto: Flickr, Ministerie van Buitenlandse Zaken (CC)

In deze brief roept het MVO Platform minister de Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op om zich zo spoedig mogelijk uit te spreken vóór herziening van de OESO-richtlijnen en daarmee maatschappelijk verantwoord ondernemen ook via deze route verder te brengen.

Foto: Flickr, Ministerie van Buitenlandse Zaken (CC)

De OESO-richtlijnen zijn 10 jaar geleden voor het laatst geactualiseerd. Om hun waarde niet te verliezen en de positieve impact op mens en milieu te optimaliseren dienen verschillende thema’s inhoudelijk te worden geactualiseerd en beter in de OESO-richtlijnen te worden verankerd.

Het MVO Platform deed eerder concrete aanbevelingen op 13 thema’s in dit visiedocument en nam deel aan de publieke consultatie van de OESO.