Op deze pagina worden nieuwsberichten en lobbybrieven weergegeven waarin het internationaal normenkader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals de UN Guiding Principles en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, expliciet aan bod komt.